Tutkimuksesta viestiminen

Tutkitulle tiedolle on nyt suurempi kysyntä kuin koskaan. Tutkijan ammattitaitoon kuuluu myös taito kertoa tutkimuksestaan niin, että viesti aukeaa muillekin kuin oman kapean alan osaajille. Tietoa tarvitsevat esimerkiksi muiden alojen kollegat, hoitajat, potilaat ja päättäjät.  

Tutkimusviestintä ei välttämättä ole helppoa, kuten koronapandemian aikana on huomattu. Tutkimustieto päivittyy jatkuvasti, mutta se on luonteeltaan epävarmaa ja siitä kertominen vaatii omat niksinsä. Terveyteen liittyvät kysymykset vaikuttavat jokaisen suomalaisen elämään ja herättävät voimakkaita tunteita. Paras keino virheellisten terveysuskomusten taklaamiseen on tehdä lääketieteestä entistä läpinäkyvämpää ja avata sen merkitystä terveystietoa hakeville ihmisille.   

Myös lääkäritutkijoilla on mahdollisuus osallistua julkiseen keskusteluun. Omasta tutkimuksesta kirjoittaminen antaa tilaisuuden avata sen merkitystä myös tiedeyhteisön ulkopuolelle. Niin kutsutuille maallikoille viestintä pakottaa kiteyttämään omat tutkimustulokset, joka kehittää omaa ajattelua. Lisäksi dialogista voi antaa uusia näkökulmia ja tuoda oivalluksia, joita voi jatkokehittää omassa tutkimustyössään.  

Kun ihmiset hakevat terveystietoa monenlaisista lähteistä, myös virheelliset, tieteeseen perustumattomat terveysväitteet leviävät helposti. Erityisesti koronapandemian aikana erilaiset salaliittoteoriat, rokotevastaisuus ja lääketieteen ammattilaista kyseenalaistaminen ovat nousseet näkyvästi pintaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Lääketieteen tutkimuksen asemaa vahvistaa se, että tutkijat tuovat työtäään ja sen merkitystä esiin myös suurelle yleisölle.  

Sosiaalisen median aikakaudella tutkimustiedon viestinnästä on tullut entistä vuorovaikutteisempaa ja tutkijan viestintätaidoilla on yhä suurempi merkitys. Mikäli tutkijat eivät itse ole aktiivisia ja tuo esiin tutkittua tietoa, on vaarana, että kokemusasiantuntijat valtaavat kentän.  

Muuan muassa Suomen Lääketieteen Säätiö ja Vastalääke.fi -sivusto julkaisevat tutkijoiden omia tutkimuksiin perustuvia mutta helppotajuisia artikkeleita tieteestä ja terveydestä. 

Teksti: asiamies Jouni Lounasmaa, Suomen Lääketieteen Säätiö