Viitteidenhallinta

Tekstiin tulevien viitteiden ja lähdeluettelon tekemisessä voit käyttää apuna viitteidenhallintaohjelmia. Yliopistot ovat ostaneet käyttöönsä ohjelmia, kuten RefWorks ja Endnote. Saatavilla on kuitenkin myös maksuttomia ohjelmia.

Yliopistojen viitteidenhallintaohjeistukset

Mikä on RefWorks?

RefWorks on www-pohjainen viitteidenhallintaohjelma, jota voit käyttää kaikkialla, missä on internetyhteys. Voit luoda RefWorksiin oman tilin, johon voit koota viitteitä ja liitetiedostoja eri lähteistä omaksi tietokannaksi. RefWorks-tilillesi voit siirtää viitteitä lähes kaikkien huomattavien lehden- tai kirjankustantajien tietokannoista kuin myös yliopiston kirjastotietokannasta. Voit tehdä viitteistä luetteloita, tulostaa ja lähettää niitä sähköpostilla sekä poimia viittauksia kirjoittamaasi tekstiin. RefWorksin avulla voit tehdä lähdeviittaukset käsikirjoitukseen samalla kun kirjoitat tekstiä. Viittausten perusteella ohjelma laatii lähdeluettelon valitsemasi viittaustyylin mukaisesti.