Aiheen, ohjaajan ja ryhmän löytäminen

Aiheen löytäminen

Väitöskirjaa ei tarvitse tehdä samalta alalta, jolla ehkä joskus työskentelee erikoislääkärinä tai alalle, joka on juuri nyt muodissa. Se kannattaa tehdä aiheesta, josta on aidosti kiinnostunut, tai johon tutustuminen kutkuttaa.

Kiinnostus aiheeseen auttaa väitöskirjatyön haastavissa ja istumalihaksia vaativissa hetkissä. Aiheen valinta kietoutuu usein myös ryhmän ja ohjaajan valintaan. Jotkut valitsevat ensin ryhmän ja kysyvät sen johtajalta, olisiko mahdollista tulla väitöskirjaa tekemään. Aihe muodostuu sitten sen mukaan, mitä projekteja ryhmässä on meneillään.

Ei ole väärin valita kahdesta kiinnostavasta aiheesta sitä, jonka kokee todennäköisemmin etenevän hyvässä myötäisessä. Suositus onkin, että ellei mielenkiinnon kohde ole yksiselitteisen selkeä niin kannattaa ottaa selvää ainakin parista eri vaihtoehdosta ennen valintaa.

Olipa väitöskirja itsessään miltä alalta tahansa, niin väitöskirjaprojektin aikana saadut tiedot ja taidot eivät mene koskaan hukkaan vaan hyödyttävät myös muilla kuin itse väitöskirjan alalla.