Sisältövaatimus

Syventävien opintojen opintokokonaisuus on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opintopisteiden jakautuminen syventävien opintojen opintokokonaisuuden sisällä vaihtelee hieman tiedekunnan ja opintojen aloitusvuoden mukaan. Yksityiskohtaisemmat tiedot löydät tiedekuntasi opinto-oppaasta, kohdasta Syventävät opinnot.

Tutkielman tekeminen edellyttää tiedon hankintaa, käsittelyä ja muokkausta sekä kirjallista esittämistä.

Opinnäytetyölle ei yleensä ole asetettu tarkkoja sivumäärärajoja, koska erilaiset kokeelliset tai kliiniset tutkimukset vaativat erilaista työmäärää ja erilaiset aiheet erilaista käsittelytapaa. Yleensä normaalilla kirjasinkoolla ja rivivälillä kirjoitettuna tutkielma on noin 20–40 sivun mittainen. Opinnäytetyön laajuus on pääsääntöisesti 20 opintopistettä. Myös vertaisarvioitu julkaisu voidaan hyväksyä tutkielmaksi, mikäli opiskelijan itsenäinen panos arvioidaan riittäväksi. Tällöin omasta työpanoksesta laaditaan erillinen selvitys. Osassa tiedekuntia alkuperäisjulkaisuun johtaneesta opinnäytetyöstä voidaan hyväksyä 20 opintopistettä laajempikin suoritus.

Syvärien aiheen tulee olla lääketieteen, hammaslääketieteen, terveyden biotieteiden tai terveystieteiden alalta. Tarkan syväriprojektiaiheen ja sen laajuuden päättää syvärien ohjaaja. Opiskelija laatii tutkielman itsenäisesti ja pääsääntöisesti omalla äidinkielellään (suomi tai ruotsi). Ohjaajan luvalla tutkielman laatiminen on myös mahdollista kansainvälisellä kielellä (englanti). Tutkielmasta kirjoitetaan aina myös tiivistelmä.

Lue lisää Kirjoitusohjeet -sivulta