Erilaisuuden huomioiminen

Erilaisten opiskelijoiden huomioiminen

Hyvä ohjaamistapa on yksilöllinen ja opinnäytteen ohjaajan tulisikin kyetä hahmottamaan tapaamisissa opiskelijan tilanne kokonaisvaltaiseksi. Ensitapaaminen kertoo hyvin paljon opiskelijan luonteesta ja vuorovaikutustyylistä (persoonallisuudesta).

Vinkkejä erilaisuuden huomioimiseen

 • Lääketieteen opiskelijat ovat lähtökohtaisesti motivoituneita ja lahjakkaita, joten yleiseen kyvykkyyteen perustuvaa arviota ei oikeastaan tarvitse tehdä
 • Vaativa luonteenpiirre on myös hyvin tavallinen, joten monesti ohjaajan on myös tärkeä kiittää tehdystä työstä ja välttää syyllistämistä
 • Opiskelijan ominaisuuksista on hyvä olla tietoinen. Se helpottaa orientoitumista ohjaustapaamiseen tauon jälkeen ja parantaa vuorovaikutusta.
  • Muistin tueksi voit antaa mielessäsi kullekin ohjattavalle häntä kuvaavan lisämääreen vuorovaikutuksen tai lahjakkuusprofiilin mukaan, esim. innokas, pohdiskelevainen, supersuorittaja, kynäniekka jne.
  • Oikean viritystason löytämiseksi voit muistella omia tuttaviaan opiskeluajoilta ja etsiä samantyylisiä henkilöitä tuolta ajalta tai muistella omaa elämääsi ollessasi opiskelijan ikäinen.
 • Usein riittää, kun ennen ja jälkeen tapaamisten pysähtyy hetkeksi ja ajattelee asiaa hetken.
 • Läsnä oleva ja oikealle tasolle viritetty ohjauskeskustelu on huomattavasti tehokkaampi.
Ydinkysymys

Mitkä ovat ne asiat, jotka voisit huomioida omassa vuorovaikutuksessa, että yhteistyönne sujuisi mahdollisimman hyvin?

ERILAISTEN TILANTEIDEN HUOMIOIMINEN

Opiskelijan yksilöllisyys on tärkeää ottaa huomioon oman ohjauksen suunnittelussa, mutta opiskelijan nykytilanteen hahmottaminen on kaikkein tärkein osa-alue ohjaustapaamisissa. On hyvin tavallista, että opinnäytteen tekeminen katkeaa joissain sen viidestä vaiheesta.

Yksi kokeilemisen arvoinen ohjaustekniikka on aloittaa opinnäytteen seuraava vaihe ennen kuin edellinen on valmis, esim. kirjoitusharjoitteiden tekeminen samaan aikaan kun opiskelija on perehtymässä kirjallisuuteen.

Vinkkejä erilaisten tilanteiden huomioimiseen

Suuret ulkoiset tekijät

Syventävien opinnäytteen suorittamiseen kuluva aika vaihtelee suuresti, mutta on tyypillisesti 1-3 vuotta. Tähän mahtuu useita opintojaksoja ja myös potentiaalisesti hankalia elämäntilanteita. Niihin voivat kuulua mm.

 • Opiskelijan vaikea elämäntilanne (ero, omaisten sairastuminen tms.)
 • Opiskelijan oma sairastuminen
 • Opiskelijan ajanhallinnan ongelma (opinnot, harrastukset, järjestöaktiivisuus, speksi jne.)
 • Opiskelijan perusopinnot eivät etene suunnitellusti (hylätty tenttisuoritus)
Suositus

Ohjaajan tulisi antaa opiskelijalle tilaa elämänhallinnan palauttamiseen. Käytännössä kannattaa kertoa, että opinnäyte voi nyt luvallasi olla tauolla määräajan. Sopikaa myös päivämäärä esim. 2-3kk päähän, jolloin päivitätte tilanteen.

Opinnäyteprosessille tyypilliset tekijät

On hyvin tavallista, että opinnäytteen tekemisen aikana opiskelija ei saavuta yhdessä asetettuja tavoitteita. Nämä tilanteet ovat ohjaajalle usein huomattavasti haastavampia.

 • Opiskelija ei ole innostunut, eikä ole tehnyt (juuri) mitään edellisen tapaamisen jälkeen
  • Opiskelija viestii aloittamisen vaikeudesta
  • Opiskelija haaveilee paremmasta tulevasta; ”sitten kun se kurssi on ohi..”
  • Opiskelijalta on kadonnut työn punainen lanka, mikä estää työhön tarttumisen
 • Opiskelija on innostunut, mutta työ on edennyt väärään suuntaan
  • Työn tulokset on tuotettu väärin
  • Työn johtopäätökset ovat liian rohkeita
  • Opiskelija on tuottanut materiaalia, joka menee ohi aiheen
  • Opinnäytteen kirjallisesta osuudesta on tullut liian laaja ja pääviestit ovat hukkuneet tekstiin.
Suositus

Ohjaajan tulisi palauttaa mieleensä työn lähtökohdat ja tavoitteet. Ne tulee myös viestiä opiskelijalle selkeästi. On hyvä pilkkoa seuraavat tavoitteet pieniksi ja selkeiksi työvaiheiksi. Epäselvässä tilanteessa tiiviimpi yhteydenpito on usein tarpeen tulevien kuukausien aikana.

(Lähde: Jetro Tuulari)