Kirjoitusohjeet

Syvärien kirjallinen osuus laaditaan suomen, ruotsin tai ohjaajan erillisellä hyväksynnällä englannin kielellä. Kirjallisen työn laatimiseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen saat oppia erillisellä opintojaksolla, jollainen järjestetään useimmissa tiedekunnissa. Mikäli tällä oppijaksolla on mahdollista saada palautetta käsikirjoituksesta, kannattaa se ottaa huomioon koko työn kirjoittamisessa ja viimeistelyssä.

Jos työsi on referee-käytännön mukaiseen tieteelliseen lehteen lähetetty artikkeli, noudata asianomaisen lehden kieli- ja ulkoasuohjeita. Tällaisen artikkelin voit esittää opinnäytteeksi, kun laadit siihen kansi- ja nimiölehden, suomenkielisen tiivistelmän, selvityksen omasta osuudesta työssä sekä ohjaajan niin vaatiessa kirjallisuuskatsauksen.

Kunkin yliopiston nettisivuilta löytyy yksityiskohtaiset ohjeet kirjallisen työn ulkoasusta, sivu- ja kirjasinasetuksista, otsikoinnista ja kunkin osion sisällöstä.

Noudata aina oman yliopistosi ohjeita.

Lue Duodecim lehdestä artikkeli ’Kuinka kirjoitan tieteellisen artikkelin – ohjeita nuorelle tutkijalle

Kielijelppi

Kielijelppi -verkkopalvelu on Helsingin yliopiston Kielikeskuksen äidinkielen viestintäopetuksen palveluyksikön ylläpitämä verkkosivusto, jossa opastetaan akateemisen kirjoitusprosessin eri vaiheisiin, tieteellisen kirjoittamisen perusasioihin sekä tekstin viimeistelyyn. Sivustolta löytyvät muun muassa ohjeet oikeaoppisen lähdeluettelon laatimiseen. Huomaathan kuitenkin, että kunkin tiedekunnan kirjoitusohjeissa on pieniä vivahde-eroja, joita on syytä noudattaa.