Tutkijan verotus ja sosiaaliturva

Apurahan saajan oikeudellinen asema ja velvoitteet  

Koska apurahan saaja ei ole työsuhteessa apurahan myöntäjään, apurahat eivät anna työsuhteen tuomaa sosiaaliturvaa. Apurahan saajan on itse huolehdittava omista ja palkkaamansa henkilöstön eläkemaksuista, vakuutuksista ja muista työsuhteeseen liittyvistä työnantajan velvoitteista apurahakaudella. 

Useiden yliopistojen yhteydessä toimii organisaatioita, jotka tarjoavat työnantajavelvoitteisiin liittyvää palvelua ja kirjanpitopalvelua korvausta vastaan. 

Apurahat ovat veronalaista tuloa valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän (23.668,35 euroa vuonna 2021) ylittävältä osalta. Lain mukaan säätiöt ilmoittavat vuosittain suoraan verottajalle myöntämänsä apurahat. Lisätietoja apurahojen verotuksesta.

Apurahansaajien sosiaali- ja eläkevakuuttaminen  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos eli Mela hoitaa Suomessa apurahansaajien työeläkevakuuttamista. 

Lain mukaan apurahan saaja on velvollinen ottamaan vakuutuksen, jos    

  • apuraha on myönnetty vähintään neljä kuukautta kestävään työskentelyyn 
  • työskentelyyn tarkoitettu apurahasi on vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna 4 032 euroa tai suurempi (vuonna 2021) 

Eli käytännössä, jos olet yhtämittaisesti yli 4 kk ajan apurahalla, niin sinun tulee vakuuttaa itsesi Melan kautta, ja maksaa Melan maksu. Nämä ovat verotuksessa vähennyskelpoisia ja huomioidaan vuosittaisessa verotuksessa. Vakuutusvelvollisuus ei koske tutkimuskuluihin myönnettävää osuutta.  

Apurahan myöntäjä ilmoittaa apurahansaajista Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle.   

Vakuutusta haetaan Melan sähköisten asiointipalvelujen kautta, kun apurahansaaja on saanut tiedon apurahan myöntämisestä ja aloittanut apurahalla työskentelyn. Vakuutusta on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta. Linkki Melan sähköiseen asiointipalveluun.

Teksti: asiamies Jouni Lounasmaa, Suomen Lääketieteen Säätiö