Tutkimusmenetelmät

Laadullinen ja määrällinen tutkimus lääketieteessä

Muun muassa Marja Aira ja Kaija Seppä ovat käsitelleet aihetta Suomen Lääkärilehdessä (9/2010 vsk 65). Tutkijana lääkäri joutuu miettimään, mikä tutkimustapa antaisi parhaiten vastauksen hänen omaan tutkimuskysymykseensä. Airan ja Sepän katsauksen tarkoituksena on antaa lyhyt yleiskuva asiasta vertaamalla laadullisen ja määrällisen tutkimuksen periaatteita.

Siirry tarkastelemaan Lääkärilehden katsausta>>