Ohjaajan motivaatio ja ohjattavan motivointi

Ohjaajan motivaatio

 • Mitä kaikkea ohjaaja voi saada ja saavuttaa syvärien ohjaamisen kautta?
  • Oman profession etu sekä kollegiaalisuuden näkökulma
  • Mahdollisuus tutustua uuteen lääkärisukupolveen
  • Hyöty tutkimukselle, projektille ja tutkimusryhmälle
  • Ohjaamisen opettelu ja ohjaajaksi kasvaminen on rikastuttavaa ja antoisaa

Ohjattavan motivointi

 • Eri persoonien motivaattoreiden tiedostaminen (ohjattavan motivaatio, sen tunnistaminen ja ylläpitäminen)
  • Tietoisesti mietitään, mitä opiskelija haluaa syväreiltä. Yhtenä vaihtoehtona ”Nyt tehdään kaikkien aikojen huonoimmat syvärit” -taktiikka.
  • Porkkanoiden keksiminen ja antaminen opiskelijoille esimerkiksi kliinisen ”opetuksen” sisällyttäminen opintoihin.

 

 • Opiskelija tarvitsee hyvän aiheen rajauksen ja aikataulutuksen. Vastuu on opiskelijalla, mutta hän tarvitsee ohjaajan asettamia rajoja.
  • Opiskelijalle on hyvä tarjota ohjeet aikataulutukseen ja rajaukseen esimerkiksi hahmottamalla opiskelijalle koko prosessikaari ja välietappien näkeminen. Tämä tietysti edellyttää, että ohjaajalla on selkeä kuva prosessista.

 

 • Ohjaussopimus ja tapaamistiheyden sopiminen
  • Miten toteutetaan käytännössä?
  • Ohjaajalla on velvollisuus pitää paketti kasassa, ohjattavalla puolestaan velvollisuus tehdä

 

 • Työkaluja motivaation synnyttämiseen ja ylläpitoon
  • ”Tutustu” ohjattavaan – mitä hän harrastaa ja niin edelleen (liittyy myös ajankäyttöön, henkilökemiaan, kommunikaatioon)