Tutkijakoulut

Tietoa tutkijakouluista ja hakemisesta

Kussakin yliopistossa on erilainen tutkijakoulutusjärjestelmä.

Helsingin yliopisto

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu, jossa toimii kahdeksan kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunutta tohtoriohjelmaa, joissa biotieteitä tutkitaan kliinisestä, molekulaarisesta ja käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta.

Turun yliopisto

Turun yliopiston tutkijakoulu (UTUGS) koostuu tohtoriohjelmista.

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston tutkijakoulussa on yhteensä 22 tohtoriohjelmaa.

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulussa on 13 tieteenalakohtaista tai temaattista tohtoriohjlmaa.

Oulun yliopisto

Oulun yliopiston tutkijakoulussa (UniOGS) on on 4 tohtoriohjelmaa.