Palauttaminen

Kun syväriprojekti on valmis, kirjallinen opinnäytetyö tallennetaan sähköiseen järjestelmään, joka eroaa hieman tiedekunnittain. Tiedekunnan sivulta löytyy tarkemmat ohjeet palautuksesta. Tämän jälkeen tutkielma käy automaattisen tarkastuksen plagioinnintunnistusjärjestelmässä.

Tutkielman arvioi asiantuntijatarkastaja, joka voi olla sama henkilö kuin ohjaaja. Osassa tiedekuntia asiantuntijatarkasta nimetään jo projektisuunnitelmaan sen laatimisvaiheessa, osassa tiedekuntia vastuuohjaaja esittää asiantuntijatarkastajaa erillisellä lomakkeella vasta tutkielman palautusvaiheessa. Asiantuntijatarkastajan pätevyysvaatimus vaihtelee hieman tiedekunnittain. Sama pätee asiantuntijaan, mikäli ohjaaja tulee tiedekunnan ulkopuolelta.

Tutkielman palauttamisen jälkeen kirjoitetaan vielä kypsyysnäyte, jonka tarkoituksena on osoittaa perehtyneisyyttä omaan opinnäytteen alaan sekä taitoa kirjoittaa omalla äidinkielellään. Kypsyysnäytteen perusteella opiskelija saavuttaa lisäksi valtion virkoja varten vaadittavan täydellisen kielitaidon edellyttäen, että kypsyysnäyte kirjoitetaan opiskelijan koulusivistyskielellä. Kypsyysnäyte tehdään tiedekunnan tenttipäivänä ja se kirjoitetaan tutkielman vastuuohjaajan määrittelemästä aiheesta, joka yleensä liittyy suoraan syväritutkielman aiheeseen. Kypsyysnäyte kirjoitetaan selkeällä, hyvällä ja ymmärrettävällä kielellä ammattislangia välttäen. Kypsyysnäyteen tarkastavat sekä äidinkielen tarkastaja että aiheen antanut ohjaaja. Opiskelija saa tarkastajalta henkilökohtaisen palautteen kypsyysnäytteestään.

Kypsyysnäyteen tarkastavat sekä äidinkielen tarkastaja että aiheen antanut ohjaaja.

HUOM. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa kypsyysnäytteeseen on tullut muutos elokuusta 2017 lähtien. Kypsyysnäytteen hyväksyy kielitaidon osalta syventävien opintojen tutkielman tarkastaja(t), ellei muulle menettelylle ole perustetta. Tarkastaja(t) voivat tarvittaessa delegoida kypsyysnäytteen tarkastuksen koulutusohjelman johtajan nimeämälle henkilölle. Kypsyysnäytteenä tarkastetaan syventävien opintojen tutkielman tiivistelmä.

Yliopistojen julkaisualustat

Mikäli opiskelija on syväreitä palauttaessaan antanut luvan sen sähköiseen julkaisuun, voi valmiita syväreitä hakea kunkin yliopiston sähköiseltä julkaisualustalta:

Voit selata julkaistuja tutkielmia yllä olevista yliopistokohtaisista linkeistä.


Kandin kulma

Aikakauskirja Duodecim julkaisee Kandin kulma -palstaa eli tiivistelmiä opiskelijoiden ansiokkaista syventävien opintojen tutkielmista.

Mikäli opiskelijana olet saanut hyvän arvosanan syventävien opintojen opinnäytteestäsi, keskustele ohjaajasi kanssa mahdollisuudesta lähettää se julkaistavaksi Kandin kulma -palstalle. Käsikirjoitus lähetetään kokonaisuudessaan osoitteeseen kandin.kulma@duodecim.fi.

Lähetetyt tutkielmat arvioi Aikakauskirjan lääketieteellinen toimitus. Mikäli toimitus hyväksyy tutkielman palstalle, kandia pyydetään kirjoittamaan siitä 250 sanan tiivistelmä.

Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä toimittaja Lauri Saarelalta (etunimi.sukunimi@duodecim.fi).


Iso-Niilo ja Pikku-Niilo

Iso-Niilo ja Pikku-Niilo -palkinnot jaetaan hyvästä ammattikielen taidosta lääketieteen opiskelijoille. Palkinto myönnetään kunnianosituksena suomen kielen uranuurtajan, seuran kunniajäsenen Niilo Pesosen elämäntyölle.

Palkinnon saajat valitaan suomen kielellä laaditun kypsyysnäytteen perusteella. Lääketieteellisten tiedekuntien suomen kielen tarkastajat valitsevat ehdokkaiksi lukuvuosittain oman tiedekuntansa kypsyysnäytteistä kolme parasta kirjoittajaa. Lääketieteen sanastolautakunta valitsee ehdokkaista lopulliset palkinnon saajat.

Iso-Niilo ja Pikku-Niilo -palkintojen saajat