SML: tutkimustyö houkuttelevammaksi

22.10.2021

Suomen Medisiinariliitto (SML) on julkaissut kannanoton tieteellisen tutkimuksen houkuttelevuuden edistämiseksi lääketieteen opiskelijoiden silmissä (https://medisiinariliitto.fi/kannanotot/tutkimuskannanotto-2021/

Kannanotossa Medisiinariliitto ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä ja suuntaviivoja tutkimustyön houkuttelevuuden edistämiseksi. Mm.
– rahallinen korvaus tutkimustyöstä on maksettava aloittelevallekin tutkijalle
– aloitteleva tutkija on otettava osaksi tutkimusyhteisöä alusta lähtien
– tutkimustyön ohjaajilla tullee olla riittävästi resursseja laadukkaaseen työnohjaukseen